Huurrecht; wat is het?

Iedereen heeft er wel eens van gehoord van het huurrecht. De meeste komen niet verder dat wanneer ze hun huis uit moeten dat ze nog bepaalde rechten hebben om in het huis te blijven. Natuurlijk is dat wel enigszins waar, maar hoe zit het nou precies met dat huurrecht? En hoe zit het als ondernemer? Wij hebben het voor je uitgezocht!

De huurovereenkomst is geregeld door het Burgerlijk Wetboek. De bijzondere regels (zoals het huurrecht) staan in titel 4 van het 7e Burgerlijk Wetboek. Ook in boek 6 staan er bepaalde belangen voor de huurovereenkomst.

De definitie van een huurovereenkomst wordt hierin ook beschreven, (art. 7:201 B.W.): Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. Er wordt dus gehuurd wanneer een partij, de verhuur-partij een gebruik verstrekt aan een andere huurpartij. De huurder is dan degene die een som betaald om gebruik te mogen maken van de andere huurpartij, dit kan ook in de vorm van een tegenprestatie.

Verplichtingen van de verhuurder

De verhuurder moet zich aan een aantal regels houden.

Zo moet bijvoorbeeld de verhuurder de ruimte volledig ter beschikking aan de huurder stellen. Ook moet de verhuurder instaan wanneer er gebreken zijn. Deze gebreken moeten dan ook verholpen worden door de verhuurder. Dit alles moet tijdig gebeuren. Alleen kleine herstellingen kunnen onder rekening van de huurder komen te vallen.

Wanneer hier niet aan voldaan wordt dan kan er sprake zijn van (gedeeltelijke of gehele) huur-ontbinding. Of heeft de partij recht op een schadevergoeding.

Een van de belangrijkste punten van de huurovereenkomst is dat wanneer het pand wordt verkocht en aan een ander wordt overgedragen de huurovereenkomst niet breekt! Aldus art. 7:226 BW. De nieuwe eigenaar zit dus vast aan de bestaande huurders.

Ben je op zoek naar een expert op het gebied van huurrecht of ondernemingsrecht? Bekijk dan eens dit advocatenkantoor ondernemingsrecht.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php