Container huren voor bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval is de verzamelnaam voor een groot aantal soorten afval dat vrijkomt bij kleine en grote verbouwingen, nieuwbouw, renovatie en totaalsloopwerken van gebouwen. Bij ieder bouw- en/of sloopproject ontstaat afval, zodat het economisch omgaan met bouw- en sloopafval nauwelijks meer een keuze te noemen is. Daarom kunt u het beste een container huren voor uw afval.

Belangrijkste bouw- en sloopafvalsoorten

• Hout-A
• Hout-B
• Puin
• Paper en karton
• Mixed vlakglas
• Gipsplaten en gipsblokken
• Kunststoffen
• Metalen
• Asbest
• Veegvuil
• Overig recyclebaar materiaal

Wees uiteraard voorzichtig met asbest, en schakel een professional in.

Welke container huren?

U kunt dit soort afval niet bij het gewone huisvuil zetten, of op straat gooien. Om het inzamelen van bouw en sloopafval vlot en veilig te laten verlopen, is een scheiding van deze stoffen belangrijk. Een afvalcontainer huren is de beste optie en let hierbij op wie het afval gaat verwerken. Vaak doet een bedrijf dit voor je. Voor de meeste bouw afval kun je gebruik maken van een puincontainer. Voor hout, papier en karton kun je wellicht beter een groen container in plaats van een puincontainer huren

Transport en overslag

Na de bouwklus worden de containers met bouwafval opgehaald. Niet alleen voor particulieren, maar vaak ook voor bedrijven. Er kunnen grote aantallen containers vervoerd worden op een efficiente manier.

Behandeling, bewerking en verwerking

Behandeling, bewerking en verwerking van bouw- en sloopafval wordt aan steeds strengere regels gebonden (o.a. harmonisatie Europese regelgeving) en kost steeds meer geld. Veel van de materialen worden gerecycled wat beter is voor het milieu.

Wellicht vraagt u zich af waarom het belangrijk is om een container in te huren voor het verwerken en recyclen van materialen. Daarover kunt u meer lezen in dit artikel, “Waarom is het goed om te recyclen“.

Vliko heeft dan ook eigen verwerkingsmogelijkheden voor o.a. (schoon) puin, hout, papier en kunststof die onderdeel van de bedrijfsvoering zijn, inclusief professionele inzameling en eigen verwerking van gevaarlijke afvalstoffen. Bij Vliko dus geen standaard procedures, maar wel de juiste oplossingen voor behandeling, bewerking en verwerking van uw bouw- en sloopafval.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php